Wil je bescherming tegen het boze oog? Wat te doen van een expert (2023)

spiritualiteit

auteur:

23 juni 2023

Lauren David

mbg-bijdrager

Lauren David is een Chileens-Amerikaanse freelanceschrijver. Ze schrijft over tuinieren, eten, gezondheid en welzijn, en duurzaamheid. Ze is gepubliceerd op Allrecipes, Greatist, The Healthy, The Kitchn en meer.

Wat is het boze oog?Boze oog in andere traditieshoe het boze oog te gebruikenFAQ

samenvatting

악마의 눈으로부터 보호를 원하십니까? 전문가로부터 해야 할 일 (3)

afbeelding hoffelijkheidSimon Ann/ voorraad

23 juni 2023

Onze redacteuren hebben de producten op deze pagina onafhankelijk geselecteerd. Als u iets koopt dat in dit artikel wordt genoemd, wij

verdien een kleine commissie.

Het boze oog is de overtuiging dat iemand macht over je heeft of je kwaad kan doen, en het dragen van een boze oog-amulet kan een manier zijn om jezelf te beschermen. Tegenwoordig zie je amuletten die door mensen van alle leeftijden worden gebruikt als versieringen voor sieraden, kleding en zelfs bescherming in huis.

Dit is wat het boze oog vertegenwoordigt, hoe mensen het amulet gebruiken.blokkeer negatieve energie, en hoe u dit teken in uw leven kunt integreren.

advertentie

Deze advertenties worden weergegeven met inhoud van derden en hebben geen controle over toegankelijkheidsfuncties.

Wat is het boze oog?

Het concept van het boze oog is duizenden jaren oud, en iemandvolgordeOf een vloek op jou.

Veel landen en culturen geloven in het boze oog en zijn experts en eigenaars van psychologie.psychische medium heks, Leigh Ann Romano Rogers, M.A., vertelde mindbodygreen: ."

Archeologen vonden ook een boze oog-amulet die dateert uit 3300 voor Christus. In het oude Mesopotamië, het huidige Syrië,

"Het boze oog is een blik met slechte bedoelingen, de overtuiging dat het oog schade kan aanrichten", zei Rogers. "De meest voorkomende vorm van het boze oog isjaloezie, maar het kan ook schade of vernieling achterlaten als gevolg van hebzucht, woede, beschuldigingen, wrok, vijandigheid, minachting, boosaardigheid, boosaardigheid of zelfs percepties van ongelijkheid.”

Mensen dragen tegenwoordig amuletten om het boze oog af te weren en zichzelf te beschermen, net als duizenden jaren geleden. Boze oogamuletten komen vaak voorblauw, bekend als de oogvorm,nazar, wat zich uit het Arabisch vertaalt als 'zicht en aandacht'. Als gediplomeerd klinisch psycholoogAbigail Lev, Psy.D., legt uit: "Door het boze oog te dragen of te tonen, zoeken individuen spirituele en psychologische bescherming".

Tegenwoordig zetten beroemdheden als Meghan Markle, Jennifer Aniston, Gigi Hadid en meer dit belangrijke symbool in de schijnwerpers door op het boze oog geïnspireerde sieraden te dragen. Het blokkeert negatieve energie', voegt hij eraan toe.Hé priesteres Solaris, astroloog, tarotlezer en auteurY.O.U, mijn eigen universum.

advertentie

Deze advertenties worden weergegeven met inhoud van derden en hebben geen controle over toegankelijkheidsfuncties.

Boze oog in andere tradities

in Italië

in Italië wijFoto lijstje,croissant, ofHoorn-Ook bekend als de Italiaanse hoorn.kwaad oog(boze oog),” voegt Rogers toe aan mindbodygreen.Foto lijstjeTraditioneel gemaakt van bloedkoraal, hol en gevuld met zout, werd het altijd cadeau gedaan om de drager te beschermen.”

uit Marokko

boze oog in marokkoaline,Volgens Rogers "geloven ze dat ze door hun handen op te steken met de handpalmen naar buiten gericht, zoals Hamsa, beledigende taal of bedreigingen kunnen vermijden." Dit staat bekend als "5 in je oog", voegt ze eraan toe.

in het oude Egypte

Het oog van Horus, het oog van Udjat en het oog van Wedjat werden in het oude Egypte gebruikt als amuletten ter bescherming tegen het boze oog, legt Rogers uit. "Het sierde deuropeningen, ingangen en begraafplaatsen en bood bescherming, gezondheid, verjonging en een leidend oog voor iedereen die binnenkwam", zegt ze.

advertentie

Deze advertenties worden weergegeven met inhoud van derden en hebben geen controle over toegankelijkheidsfuncties.

in de islam, het jodendom en het christendom

De hand van Fatima, ook wel bekend als Hamsa of het oog van Miriam, is traditioneel in islamitische, joodse en christelijke culturele contexten, deelt Rogers met mindbodygreen. "De open hand heeft een oog in het midden van de handpalm en zou de drager beschermen", zegt ze.geluk brengen.”

De betekenis en symboliek van het boze oog

Mensen die in het boze oog geloven en plotselinge, onverklaarbare ziekten ervaren, schrijven dit vaak toe aan het ontvangen van het boze oog. "Sommigen geloven dat het boze oog fysieke en mentale gezondheidsproblemen kan veroorzaken, zoals hoofdpijn en angst. Negatieve energie kan zo sterk zijn dat het iemands welzijn kan verstoren."

Rogers groeide bijvoorbeeld op in een Italiaans gezin met verhalen over zijn grootmoeder die een kwaad oog kreeg van zijn tante. "Mijn familie heeft een verhaal over mijn grootmoeder die thuiskwam met onverklaarbare hoofdpijn elke keer dat ze haar tante bezocht", zegt Rogers. "De dochter van deze tante was niet mooi, maar mijn grootmoeder wel, en ze gaf me elke keer dat ze kwam malocchios, en ze benijdde haar schoonheid meer dan mijn neef."

Veel culturen, waaronder Italië, hebben ook bijgelovige manieren om vast te stellen of iemand het boze oog heeft ontvangen. "Er wordt gezegd dat als je drie druppels olijfolie in een kom met water doet en er gebeurt niets, je van het boze oog af kunt komen", legt Rogers uit.

Veel mensen geloven ook dat het dragen van het boze oog symbool isbeschermenvan het boze oog. Volgens Solaris wordt dit symbool op verschillende manieren gebruikt, waaronder het dragen van amuletten of amuletten met het boze oog-symbool om pech en negatieve energieën af te weren, rituelen uit te voeren of amuletten en drankjes te gebruiken om te beschermen tegen het boze oog. .

"Amuletten die speciaal zijn ontworpen voor bescherming tegen het boze oog, worden verondersteld bepaalde eigenschappen of energieën te bezitten die negatieve intenties of energieën gericht op een individu kunnen afstoten of neutraliseren", legt Lev uit. Hulpmiddelen tegen het boze oog weerspiegelen de menselijke behoefte aan veiligheid, welzijn en het vermijden van ongeluk.”

advertentie

Deze advertenties worden weergegeven met inhoud van derden en hebben geen controle over toegankelijkheidsfuncties.

eigenlijk boze ogen

Veel mensen dragen nazars om een ​​grens te creëren of om te voorkomen dat negatieve energieën hen bereiken.in hun huis. Het kan echter ook worden gebruikt om geluk aan te trekken of als hulpmiddel voor meditatie of visualisatie.

“Een persoon kan het boze oog als hulpmiddel gebruiken.opzet instellenDoor te focussen op het gewenste resultaat en de talisman te gebruiken als een manier om positieve energie aan te trekken”, zegt Solaris. Ze wijst erop dat het opnemen van meditatie- en visualisatiepraktijken kan helpen "de kracht van de talisman te versterken", en sommigen kunnen de talisman zelfs bedekken met andere oliën ter bescherming.

Omdat het boze oog gebaseerd is op een geloofssysteem, is het belangrijk om dit type amulet met respect te gebruiken. "Het is essentieel om de culturele betekenis van het boze oog te begrijpen en te respecteren voordat je het als amulet gebruikt of in je leven opneemt", voegde Solaris toe aan mindbodygreen.

Degenen die het boze oog echter niet vermoeden, zullen hun gevoelens en de manier waarop ze het in hun leven toepassen beïnvloeden. "Het boze oog op zich draagt ​​niet bij aan het welzijn", zegt Lev. "Je kunt je alleen op je gemak voelen als iemand gelooft in een amulet of een manier om zichzelf te beschermen."

Het boze oog heeft ook te maken met geloven in dingen die we niet kunnen zien, voegt Lev eraan toe.Maak verbinding met iets dat groter is dan wijzelf, krijgen we vaak perspectief op ons eigen leven en onze uitdagingen. "Het herinnert ons eraan dat we deel uitmaken van een groter tapijt en dat onze persoonlijke ervaringen verbonden zijn met de wereld om ons heen", voegt ze eraan toe.

FAQ:

Waar beschermt het boze oog tegen?

Het boze oog-symbool helpt beschermen tegen vloeken, negatieve energieën en boosaardigheid. Het dragen van een amulet als sieraad kan een manier zijn om jezelf te beschermen, maar ook een manier om het in je huis op te hangen of uit te stallen.

Is het oké om het boze oog te dragen?

Ja, veel mensen en culturen dragen amuletten met boze ogen om zich te beschermen tegen negatieve energieën of mensen. Voordat u het echter als amulet gebruikt of in uw leven opneemt, is het essentieel om de culturele betekenis van het boze oog te begrijpen en te respecteren.

advertentie

Deze advertenties worden weergegeven met inhoud van derden en hebben geen controle over toegankelijkheidsfuncties.

afhaalmaaltijd

Het boze oog speelt een belangrijke rol in veel culturen en boze oogbedels kunnen worden gedragen en gebruikt voor meditatie.afbeelding, en intentiebepalende praktijken - beschermen tegen ongewenste energieën. Als je het gebruikt, houd er dan altijd rekening mee dat je de cultuur waaruit deze traditie is voortgekomen, moet begrijpen en respecteren.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Eusebia Nader

Last Updated: 30/08/2023

Views: 5785

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Eusebia Nader

Birthday: 1994-11-11

Address: Apt. 721 977 Ebert Meadows, Jereville, GA 73618-6603

Phone: +2316203969400

Job: International Farming Consultant

Hobby: Reading, Photography, Shooting, Singing, Magic, Kayaking, Mushroom hunting

Introduction: My name is Eusebia Nader, I am a encouraging, brainy, lively, nice, famous, healthy, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.